ติดต่อเรา

บริษัท เอส.เอ.อินเตอร์ฟู้ด แอนด์ ไรซ์โปรดักส์ จำกัด

ตั้งอยู่เลขที่ 106  หมู่ที่ 3 ถนนมลิวรรณ  ตำบลโนนหัน  อำเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น

เบอร์ติดต่อ : 096-871-0555

อีเมลล์ : sainterfood@hotmail.com